Image
REZERVAČNÝ FORMULÁR / RESERVATION FORM
Vaša rezervácia nadobúda platnosť až po jej potvrdení recepciou Galérie TATRY e-mailom alebo telefonicky (najneskôr do 24 hodín). Vyplnením a odoslaním tohoto formulára dávate súhlas prevádzkovateľovi stránky pedalplanet.sk na spracovanie a uchovanie osobných údajov za účelom vybavenia rezervácie v súlade s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailovou správou zaslanou na adresu: recepcia@pedalplanet.sk

Your reservation is only valid after it has been confirmed by the Galleria TATRY reception by e-mail or by phone (within 24 hours at the latest). By completing and submitting this form, you are giving consent to the pedalplanet.sk site operator for processing and storing personal data for the purpose of reserving the reservation in accordance with the terms and conditions of privacy and GDPR. You can revoke your consent at any time by sending an email to: recepcia@pedalplanet.sk